Kurumsal Etkinlikler

Neler yapıyoruz?

  • Kongreler
  • Seminerler
  • Sempozyumlar
  • Motivasyon gezileri
  • Dönem toplantıları
  • Beyin fırtınası buluşmaları
  • Odak grup çalışmaları
  • Bayi toplantıları

ve tüm kurumsal etkinlikleriniz için tüm aşamalarda çözüm ortağınız olmaya hazırız.

Bütüncül yaklaşımımız neleri kapsıyor?

Proje koordinasyonu

  • Planlama, projelendirme ve programlama çalışmaları
  • Taslak bütçe hazırlığı ve sunumu
  • Kaynak geliştirme ve sponsorluk araştırmaları
  • Promosyon malzemelerinin temini
  • Raporlama çalışmaları

Saha çalışmaları

  • Mekan araştırması, kiralama ve hazırlık çalışmaları
  • Teknik koordinasyon
  • Catering hizmetleri
  • Yardımcı personel (host(es), servis elemanı vb.) temini
  • Kayıt, danışma ve bistro masa kurulumları
  • Yazılı, ardıl ve simultane çeviri hizmetleri

İletişim çalışmaları

 • Basın bülteni hazırlığı ve servisi
 • Basın toplantısı organizasyonu
 • Basın daveti
 • Prodüksiyon hizmetleri (fotoğraf, film çekimleri)
 • Basılı ve dijital materyallerin hazırlığı (sosyal medya paylaşımları, davetiye, poster, katalog, newsletter vb.)